logo

动漫QQ个性签名

  1、有一种友情,叫做《海贼王》。

  2、有一种治愈,叫做《夏目友人帐》。

  3、有一种执着,叫做《火影忍者》。

  4、有一种凄美,叫做《薄樱鬼》。

  5、有一种青春,叫做《灌篮高手》。

  6、有一种欢乐,叫做《樱兰高校男公关部》。

  7、有一种热血,叫做《妖精的尾巴》。

  8、有一种邪恶,叫做《亲吻姐姐》。

  9、有一种火焰,叫做《家庭教师》。

  10、有一种爱情,叫做《刀剑神域》。